Bro Hof utvecklar sin kommunikation med helhetslösning från Stark Relation

I takt med att Stark Relation utökade sitt tjänsteutbud till att även omfatta print och IT, var Bro Hof snabba på att ta sig an de nya lösningarna för att förenkla sin kommunikation. Stark Relation har sedan tidigare hanterat deras telefoni och växel med lyckade resultat. Därmed var det en självklarhet för Bro Hof att utöka samarbetet, som präglas av trygghet och personlig kontakt.

 

Förenklad kommunikation inom telefoni, print och IT

Innan Bro Hof övergick till helhetslösningen från Stark Relation uppfattades framför allt IT-arbetet som tidskrävande och krångligt. De hade ett flertal leverantörer som hanterade IT-ärenden – vilket resulterade i otaliga kontaktpersoner och en osäkerhet kring vem som ansvarade för vad. Maria Bengtsson, Club och Marketing Manager på Bro Hof, berättar att problemen helt har upphört sedan Stark Relation gick in som helhetsleverantör.  

 – Vårt arbete har underlättats sedan vi gick över till den nya strukturen. Vi slipper ringa långa samtal till supportlinjen för att få tag i rätt leverantör, något som tidigare tog onödigt mycket tid. Nu är Per bara ett samtal bort, och han hittar alltid kreativa lösningar med kort varsel, berättar Maria.

 

Tids- och kostnadseffektivt

Det utökade samarbetet har således bidragit till att Bro Hof endast har en leverantör för telefoni, print och IT – något som är både tids- och kostnadseffektivt. Medarbetarna på Bro Hof uppskattar framför allt det familjära samarbetet med Stark Relation – det är en trygghet att veta vem de ska vända sig till. 

 

– Den personliga kontakten främjas av att Per från Stark Relation är här regelbundet och spelar golf. De är alltid tillmötesgående med att svara på frågor och hjälper gärna till på plats. Deras privata intresse för golf innebär även att de har stor förståelse kring vad som är viktigt för oss, exempelvis att wifi fungerar runt om på hela banan, berättar Maria. 

 

Fina minnen och ett familjärt samarbete på golfbanan

Förutom att implementeringen av de nya lösningarna genomfördes mycket effektivt har Stark Relation även bistått Bro Hof med att kontakta den tidigare supporten, informera samtliga medarbetare kring förändringarna och hjälpa dem med den nya tekniken. Ett gemensamt arbete som resulterat i många fina stunder – och skapar förutsättningar för fler. 

 

– Vi är så glada över att Stark Relation även går in och sponsrar Torsdagsgolfen framöver! Det bidrar alltid till positiva effekter när de bjuder in sina kunder och ger dem möjlighet att uppleva miljön ute hos oss på Bro Hof. Vi ser fram emot kommande event i samverkan med Stark Relation, som exempelvis Stark Invitational, och ett fortsatt fint samarbete!, avslutar Maria.