Halvledarbristen ökar – ett fortsatt problem för många branscher!

Under 2021 blev det många debatter kring halvledare – det vill säga mindre datachip som används i teknisk utrustning såsom Apples produkter. Chipet beskrivs som grundstenen i det moderna samhället och i takt med utvecklingen av teknik har behovet av halvledare ökat. Det är en central del av mobil- och bilbranschen, samt övriga branscher som grundar sig i elektronik. Vi på StarkRelation har dykt ner i vad halvledarbristen innebär!

 

Avancerad teknik kräver fler halvledare

Det råder inget tvivel om att utvecklad teknik kräver fler chip, vilket gör att utrustningen för produktionen blir allt dyrare. I brist på halvledare tvingas företag att bromsa sin produktion, däribland Apple som eventuellt behöver sänka sina produktionsmål för iPhone. Stor efterfrågan på marknaden och få produkter leder till problematik som påverkar många branscher.

 

Ett globalt problem som grundar sig i infrastruktur

I stunden finns ingen lösning på det globala problemet men diskussionen sträcker sig till den politiska agendan där de just nu arbetar aktivt för att hitta en lösning.

 

Vi på StarkRelation är en oberoende återförsäljare av telefoni och teknisk hårdvara. Under de senaste månaderna har vi haft nära kontakt med våra leverantörer för att kunna möta våra kunders behov så effektivt som möjligt under rådande omständigheter. Halvledarbristen är pågående men vi står starka för att hjälpa våra kunder!