Stark Relation utökar affärsverksamheten med IT-tjänster

För att kunna tillgodose kundernas behov väljer Stark Relation att komplettera befintligt tjänsteutbud med IT-tjänster. Fotios Skaltsas är ansvarig för att utveckla bolagets nya tjänsteområde genom att ta fram IT-lösningar med kunden i fokus. Fotios innehar rollen som IT-chef och som system- och nätverksingenjör har han lång erfarenhet inom IT.

– Fördelarna med att utöka affärsverksamheten är att kunden får en effektivare lösning med en och samma leverantör för telefonilösningar, print och IT. Vi kan hjälpa bolag att skapa struktur kring IT-processer, inleder Fotios.

Stark Relation kommer framledes erbjuda ett brett spektrum av specialiserade IT-tjänster med allt från installation av servrar och nätverk till att åtgärda anslutningsproblem till skrivaren och uppdateringar av operativsystem. IT-tjänsterna innefattar alla typer av enheter och operativsystem.

 

– Vi upplever ett behov av effektiva och stabila IT-tjänster hos våra kunder. Genom att ta in en IT-chef har vi möjlighet att möta marknadens efterfråga, fortsätter Per Söderström, vd och grundare av Stark Relation.

Bekymmersfri IT

Varje projekt inleds med en genomgående analys av befintlig IT-struktur och behov inom bolaget. Utifrån det erbjuds en skräddarsydd lösning för att öka företagets produktivitet och lönsamhet. Det följs av implementation och för att upprätthålla en bekymmersfri IT ingår även övervakning och underhåll. Utöver det erbjuder Stark Relation nu även högteknologiska system till konferensrum. 


– Vi kan på kort tid sätta oss in kundens processer och skapa ett värde av effektiva lösningar. Vi är uppkopplade mot kundens lösningar vilket gör att vi uppdateras om aktuella störningar i systemen. Det innebär ofta att vi både vet om och har hunnit lösa problemet innan kunden har upptäckt det. Det är en nyckelfaktor för våra kunder, berättar Fotios. 

 

Vidare berättar han om kombinationen av kärlek till yrket och hög kvalitet.

– IT är både min hobby och profession. Jag är kundorienterad och nöjer mig inte förens IT-problemet är löst och kunden är 100 % nöjd. Jag värdesätter nära kundrelationer och det ligger i linje med Stark Relations höga kvalitet inom övriga tjänsteområden, avslutar Fotios.