Välj en sida
Varför är en mobilpolicy viktig för just ert företag?

Många associerar ordet policy med något tråkigt, men så behöver inte alls vara fallet. Den kan istället vara en hjälp på vägen och något läsvärt. I dagsläget går allt fler arbetsuppgifter att lösa med hjälp av en smartphone. Det innebär att det är hög tid att företag ser över utformningen av sin mobilpolicy och på ett konkret och tydligt sätt berättar för medarbetarna vilka regler och riktlinjer som gäller.


En mobilpolicy
 är bra för att medarbetare enkelt ska kunna förstå vad som gäller kring mobiltelefoni och säkerhet. Inte bara på kontoret, utan även när man arbetar i andra miljöer eller befinner sig på resande fot. Det är också viktigt att en sådan policy inte blir alltför omfattande och att den är formulerad på ett tydligt sätt. Mobilpolicyn ska fungera som en vägledning för de anställda och det är viktigt att den är konkret för att medarbetarna ska kunna känna sig trygga med vad som gäller.


Med hjälp av en väl utformad mobilpolicy kan företaget:

  • Främja välmående och ledighet utanför kontoret.
  • På ett konkret sätt förmedla regler och riktlinjer.
  • Få en enkel översikt över när och hur de anställda är tillgängliga.
  • Förminska känslan av att man missar viktig information.
  • Undvika missförstånd gällande vilken typ av respons som förväntas vid viss kommunikation.


Tillgänglighet
 efter arbetstid blir allt vanligare av många olika anledningar. För att undvika risken för ohälsa, skydda medarbetarnas fritid samt skapa trivsel och arbetsglädje bland medarbetarna krävs en bra mobilpolicy. Frågor som ofta förekommer i en mobilpolicy kan vara vem som ansvar för policyn, vad som sker om surfmängden tar slut, på vilket sätt telefonen får användas privat, om telefonen får användas under möten och mycket mer.


Samla era medarbetare 
och diskutera vad som är viktigt för just ert företag att ha med i er mobilpolicy och utarbeta sedan en policy som de anställda känner att de varit delaktiga i att ta fram. Det leder i största sannolikhet till att allt fler är villiga att aktivt följa den.


Om ni inte har en mobilpolicy är det dags att utforma en. Behöver ni hjälp? Då finns vi till hands.

21 september, 2023

Du kanske också gillar…

StarkRelation

S:t Göransgatan 84

112 38 Stockholm

Lär känna oss

Med vår långa & breda erfarenhet inom telefonilösningar kan vi hjälpa er att skapa en trygg, enkel och användarvänlig miljö. Vi är en operatörsoberoende återförsäljare som hjälper små och medelstora företag med val av operatör, växelfunktioner och andra tjänster som är viktiga för deras verksamhet.