6 tips för att formulera företagets IT-policy

Stark Relation tipsar om IT-policy för företag

Det är ingen nyhet att välfungerande IT är en viktig del i företags vardagliga verksamhet. Däremot är det många företag som inte har insett vikten av att införa en IT-policy. Medarbetare behöver vägledning i hur de ska förhålla sig till företagets IT-säkerhet och IT-resurser. 

 

Varför ska man ha en IT-policy? Som nämnt ovan ger det medarbetarna riktlinjer. Utöver det kan en IT-policy dessutom minimera risker som IT-användandet innebär. En tydlig policy underlättar för såväl arbetsgivare som medarbetare och det innebär transparens och tillit när det kommer till IT. Vi har listat några tips för att underlätta skapandet av ert företags IT-policy.   

 

1. Tydlighet
Undvik flummiga formuleringar. Om användningen är reglerad bör det framgå tydligt i policyn. Ju tryggare medarbetarna är med policyn, desto effektivare kommer arbetet vara.

 

2. Arbetssätt
Se över verksamheten och fråga er själva hur ni kan optimera företagets IT-resurser. Vilka riktlinjer kan förenkla och effektivisera bolagets interna och externa kommunikation? Är IT-förbud mellan vissa klockslag något som ger företaget mer välmående medarbetare?

 

3. Var går gränsen?
Var tydlig med var gränsen går gällande privat användning. Anledningen till att reglera privat bruk av företags-IT är främst av säkerhetsskäl och därför viktig att tydliggöra. 

 

4. Datahantering
Se över säkerheten och vägled medarbetarna i hur de skyddar företagets data. Se över datahanteringen då det inte bara berör företaget utan även kunder och partners.

 

5. Rutiner som förenklar
Hur hanteras data när en anställd slutar? Hur lagras gammal data? Ha kontroll på era företagsdokument genom att implementera gemensamma riktlinjer.

 

6. Inkludera alla på företaget
Presentera företagets IT-policy, tillgängliggör den i interna kanaler och låt medarbetare komma med kommentarer. En IT-policy är för allas effektivitet, trygghet och arbetsro. 


Vill ni se över era nuvarande IT-lösningar?
Vi på Stark Relation hjälper er med växellösningar, mobila och fasta avtal, tillbehör och hårdvara samt support!  

 

Lycka till!